THE GENERAL PROGRAM OF THE IFASA 2020 CONGRESS

August 24, 2021, (Tuesday)
09.30-10.00
Congress opening ceremony
10.00-11.15
Plenary lectures: SARS-CoV-2 impact on fur farming
11.15-11.30
Break
11.30-14.15
Session I: Behavior and welfare
14.15-15.15
Break
15.15-16.00
Poster Session
16.00-17.00
Reporting and election meeting
August 25, 2021, (Wednesday)
09.30-10.45
Session II: Breeding, genetics and reproduction
10.45-11.00
Break
11:00-12.15
Session III: Environmental impact of fur farms
12.15-12.30
Break
12:30-13.45
Session IV: Health and disease
13.45-14.00
Break
14:30-15.00
Congress closing ceremony

 
XIIth International Scientific Congress In Fur Animal Production – zadanie finansowane w ramach umowy 540/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.